Regulamin akcji promocyjnej – Perła

Regulamin akcji promocyjnej

 1. Organizatorem akcji promocyjnej jest Piotr Ciećkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Open Project wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP PL6591333764, REGON 180498428. zwany w dalszej części Organizatorem.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w promocji dostępnej w sklepie internetowym prowadzonym pod adresem: https://sklep.saem.pl/ .
 3. Akcja promocyjna trwała będzie w okresie od 02.02.2023 do 14.02.2023.
 4. W akcji promocyjnej mogą brać udział jedynie konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
 5. W trakcie trwania promocji kupujący będzie miał możliwość zakupu zawieszki w kształcie perły za cenę 1 gr.
 6. Warunkiem otrzymania zawieszki w promocyjnej cenie jest jednorazowy zakup za kwotę co najmniej 200 zł, przy czym w przypadku dokonania zakupu za wielokrotność tej kwoty kupujący będzie mógł kupić kilka zawieszek w podanej wyżej cenie (wg. wzoru każde wydane 200 zł = 1 zawieszka, 400 zł = 2 zawieszki itd.)
 7. W spawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

Newsletter

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

  Ta strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA i obowiązują ją Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi.

  Potwierdzam, że zapoznałem/am się z regulaminem.